The futures of aging 2060 - art-mediated expert dialogue as the source of novel thinking.
Aura Seikkula & Krista Petäjäjärvi (toim.) (2022) Ikääntymisen tulevaisuuksia – taidevälitteinen asiantuntijadialogi uuden ajattelun lähteenä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 2/ 2022. Eduskunta: Helsinki.
The publication reports the method and results of an experiment where experts and artists came together to envision futures of aging in 2060. The experiment and the publication was created in collaboration with Arts promotion Centre Finland (Taike).
Publication type:
project report
Publication language:
Finnish
Publication date:
2022-04
Publication URL:
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_2-2022.pdf
Institute:
Committee for the Future of the Parliament of Finland (ComFuture)
Country:
FL

 Back